DECANTATORE ORIZZONTALE
Mod. BDOA

Macchine > Prepulitura-Pulitura